Blatnička – Odvedení extravilánových vod

Investor: Obec Blatnička
Cena: 668 tis. bez DPH
Termín: 06/2015 – 09/2015

© BACHAN 2016 - 2021